Privacybeleid


Privacybeleid Webstoresystems.

Wij vinden de privacy van onze klanten en gebruikers ook heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Nieuwe privacy wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gegaan. Met de invoering van de AVG zijn de wetten rondom privacy veranderd. Daarom willen we u informeren over de nieuwe wet en uw rechten. We hebben onze privacyverklaring eenvoudig en duidelijk gemaakt voor u.

Webstoresystems, bouwt websites voor de horeca en verwerkt uw bestellingen en persoonsgegevens als u gebruik maakt van de bestelwebsites van de horecazaken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Bestel-, afhaal en bezorgtijden

– Bestelde producten

– Afgerekende bedragen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Webstoresystems verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om uw bestellingen te verwerken en uw goederen en diensten bij u af te leveren

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Statistieken verzamelen over de bestellingen, om onze diensten en producten te verbeteren

– Webstoresystems analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

– Webstoresystems verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webstoresystems.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Derde partijen

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Voor het realiseren van onze diensten, gebruikt Webstoresystems de volgende computerprogramma’s of -systemen van: InterFax.net voor het versturen van uw bestellingen via de fax. Targetmedia voor het verwerken van uw iDeal transacties en webhosting bedrijven, mijndomijn.nl, versio.nl, Neostrada.com, Strato.nl om onze domeinen te registeren, websites en data te hosten en te versturen. Al deze bedrijven vallen onder de Europese wetgeving en hebben de nodige maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Webstoresystems neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webstoresystems) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Webstoresystems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Daarnaast bewaren we uw profielgegevens in onze database totdat u verzoek indient om uw gegevens uit onze database te wissen en uw vergeetverzoek ingewilligd is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Webstoresystems verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Webstoresystems gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Webstoresystems en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@webstoresystems.nl, we verifiëren uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy en omdat we deze gegevens ook niet nodig hebben. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Webstoresystems wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Webstoresystems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, u kunt gebruik maken van de beveiligde verbindingen van onze websites die allemaal voorzien zijn van SSL certificaten. SSL-certificaten zijn nodig om een beveiligde verbinding op te zetten, hiermee zorgt u ervoor dat gegevens die de site uitwisselt met u (de bezoeker) niet door derden uit te lezen zijn. SSL-certificaten worden niet standaard automatisch gebruikt. Je moet dan eerst ‘http://’ in de adresbalk vervangen door ‘https://. Alle data is opgeslagen bij hostingbedrijven die ook aan de Europese privacybeleid voldoen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@webstoresystems.nl.

 

 

Contactgegevens:

www.webstoresystems.nl

Bergvennenhoek 5

7546 NA Enschede

Webstoresystems is te bereiken via info@webstoresystems.nl